Prodateks facadeopbygningssystem specialproduceres i 1,2 mm galvaniserede/rustfri stålprofiler. I kombination med en standardiseret og dokumenteret beslagløsning giver det en meget kosteffektiv måde at lave spændende facadeløsninger. Til nybyggeri eller til energirenovering af aldrende, dårligt isolerede ejendomme.

Mere om facade-opbygnings-systemet

Prodateks facadeopbygningssystem kan benyttes til nybyggeri såvel som renovering af facader. Systemet giver store muligheder for dels at skabe spændende bygningsfacader i kombination med fx teglformur i nybyggerier. Ligeledes er Prodateks facadeopbygningssystem meget velegnet til energirenovering af ejendomme, hvor der skal etableres en ny, velisoleret ydermur.

Prodateks facadeopbygningssystem er tilpasset opgaven og bygningen, hvilket forenkler montagen og minimerer spild på byggepladsen.

Hvis bagmuren er bærende over hele arealet, opsættes Prodateks system med simple beslag, der jævnt fordelt over arealet, overfører alle kræfter fra facadeopbygningssystemet til bagmuren. Hvis der er væsentlige begrænsninger i hvordan kræfterne kan overføres fra facadeopbygningssystemet til bagmuren, løses det med et kraftigere beslag i bunden af facadeopbygningssystemet til at optage de vertikale kræfter (alternativt etableres ekstra fundament).

Uanset valg af løsning, er begge typer beslag tænkt for hurtig og enkel montage. De kraftige beslag opsættes i en enkel arbejdsgang. De simple beslag (inkl. termobrik for at modvirke kuldebro) er formonteret på facadesystemet og skal blot vippes ind mod facaden og fastgøres.

Det specifikke facadeopbygningssystem konstrueres og produceres på baggrund af tegninger over bygningen, bagmurens beskaffenhed, vægt af facaden og vindtræk på facaden.

Vi tegner facaden op

I Prodateks tegnestue tegner vi facaden op efter bygningens dimensioner. Vi gennemgår resultatet inden produktion igangsættes.

Vi producerer og leverer

Stålprofilerne til de færdige facadeopbynings-elementer fremstilles præcist til facaden. Profilerne skrues sammen og beslag præmonteres før levering.

Facaden monteres

Facadeopbygningssystemet monteres enkelt med Prodateks standardbeslag. Efterfølgende monteres vindspærreplade og der isoleres.

Galleri

Effektive beslag til facadeopbygningssystemet

Kontakt os

Hvis du ønsker, at høre mere om vores produkter, så kontakt Prodatek direkte:

E-mail

Telefon

+45 71 96 74 44